کمیته تدوین استانداردهای حسابداری

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 245,000 تومان است.