کاظم طبیبی

قیمت اصلی 198,000 تومان بود.قیمت فعلی 180,000 تومان است.