مهدی حقی تالی

قیمت اصلی 164,000 تومان بود.قیمت فعلی 160,000 تومان است.