منیر نایفه

قیمت اصلی 375,000 تومان بود.قیمت فعلی 345,000 تومان است.