فرهاد عبداله زاده

قیمت اصلی 207,000 تومان بود.قیمت فعلی 197,000 تومان است.