علی مرتضوی

قیمت اصلی 140,000 تومان بود.قیمت فعلی 135,000 تومان است.