سعید طالبی

قیمت اصلی 130,000 تومان بود.قیمت فعلی 120,000 تومان است.