البرز قیتانی

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 235,000 تومان است.