وزارت مسکن و شهرسازی

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 115,000 تومان است.

قیمت اصلی 380,000 تومان بود.قیمت فعلی 370,000 تومان است.