فناوری نوین

قیمت اصلی 320,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.