شرح

قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.

قیمت اصلی 160,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.