دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

قیمت اصلی 180,000 تومان بود.قیمت فعلی 170,000 تومان است.