دانشگاه شاهد

قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 390,000 تومان است.